Nákupný košík je prázdny.

S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

 

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti. Podľa legislatívy sú vodárenské spoločnosti zodpovedné za zdravotnú nezávadnosť pitnej vody. Objektívne nie je možné zabezpečiť 100% nezávadnosť z viacerých dôvodov. Ďalej voda môže byť kontaminovaná cestou k nám kde sa v priemere 20% vody stráca v potrubiach. Tou istou cestou sa do nej môžu dostať nežiaduce látky zo zastaraných potrubí. Tieto látky pri styku s pitnou vodou, v ktorej je aj chlór z vodární pre dezinfekciu pitnej vody, vytvárajú ďalšie nežiaduce zlúčeniny, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nebezpečné pre človeka.

 

V posledných rokoch sú na našom trhu v ponuke rozličné druhy filtračných zariadení na úpravu pitnej vody priamo v domácnostiach. Ide o zariadenia, ktoré sa môžu využívať ako konečný stupeň úpravy vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

Laická verejnosť často podľahne ponuke na kúpu týchto "domácich filtračných zariadení" aj vďaka zavádzajúcej reklame, kde najmä tzv. podomoví predajcovia predvádzajú potenciálnym zákazníkom pokusy s vodou pomocou rôznych procesov ako je elektrolýza, magnetická úprava, reverzná osmóza a iné. Viac o reverznej osmóze a jej účinkoch na ľudské zdravie, nájdete na stránkach zdravie.sk.

 

Dlhodobo najúčinnejší spôsob úpravy vody, ktorý je využívaný po celom svete v rôznych odvetviach, je pomocou mechanických filtrov.

 

Najčastejšie otázky a odpovede o vode

Podľa oficiálnych zistení až 40% domácností je zásobovaných pitnou vodou, ktorá obsahuje nadmerné množstvo chlóru. Až vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu. Určite sa vám už tiež stalo, že ste videli rôzne sfarbenú vodu v pohári, či vodu bolo nepríjemne cítiť. Niektorým z nás voda nechutí pre svoju neprirodzenú chuť.

 

Aké parametre má spĺňať čistá pitná voda?

Čistá pitná voda má byť bez chuti, vône či zápachu s prirodzene čírou farbou.

 

Aké nebezpečné látky môže voda obsahovať?

Olovo, ktoré sa do pitnej vody dostáva zo starých potrubí, farieb a automobilových splodín. Spôsobuje vysoký krvný tlak, zhoršovanie sluchu, žalúdočné ťažkosti, alergie, degeneratívne a duševné poruchy. Usadzuje sa v pečeni, obličkách a mozgu. Azbest je preukázateľne rakovinotvorný. Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém. Kadmium zhoršuje proces krvotvorby, poškodzuje pečeň a kosti. Meď je jednou z príčin mužskej neplodnosti, schizofrénie a iných zdravotných problémov. Železo – jeho nadmerný obsah poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu. Dusičnany zhoršujú transport kyslíka (sú nebezpečné najmä pre malé deti) a v tráviacom trakte sa menia na karcinogénne dusitany. Organické zlúčeniny – aromatické uhľovodíky, fenoly, herbicídy, pesticídy a iné - majú často mutagénne a karcinogéne účinky. Môžu ovplyvňovať vývoj plodu v období tehotenstva, prípadne sa prejaviť až u ďalších generácií.


Chlór sa v rôznej forme pridáva do vody na likvidáciu baktérií a iného mikrobiálneho znečistenia. I keď samotný chlór v primeranom množstve nie je mimoriadne škodlivý, problémom sú jeho zlúčeniny s organickými zbytkami tzv. trihalogénmetány. Tieto sú podľa mnohých štúdií preukázateľne karcinogénne a podieľajú sa najmä na vzniku rakoviny hrubého čreva a močových ciest. Chlór naviac mnohým ľuďom spôsobuje kožné problémy alergie, pocit vysušenej či podráždenej pokožky, zhoršuje stavy pri psoriáze a iných kožných ochoreniach hlavne u detí.

 

Čo sa deje s vodou, kým príde z vodární k nám do vodovodu?

Podľa legislatívy sú vodárenské spoločnosti zodpovedné za zdravotnú nezávadnosť pitnej vody, preto sa mechanicky a chemicky ošetruje. Podľa štúdií máme na Slovensku najkvalitnejšie zdroje vody, ale jej kvalita sa stráca cestou k nám v zastaralých potrubiach. 

 

Ako môžem tieto látky z vody odstrániť?

Jediným racionálnym riešením po stránke zdravotnej i ekonomickej je filtrovanie vody. Nie je náhoda, že v posledných desaťročiach sa bežnou súčasťou vybavenosti domácností vo všetkých vyspelých krajinách stali rôzne filtračné systémy na pitnú vodu. Hlavným dôvodom pre ich použitie pritom nie je ani tak snaha o zlepšenie chuti vody, ale predovšetkým odstránenie zdravotných rizík spojených s jej konzumáciou.

 

Je filtrácia pre mňa a moju rodinu bezpečná?

Určite áno. Moderné filtračné zariadenia zbavia vodu prirodzeným spôsobom všetkých nečistôt a pritom zachovávajú prirodzené minerálne zloženie vody. Čistá voda pomôže organizmu vyplaviť všetky škodlivé látky, ktoré síce organizmus neprijal vodou, ale potravou a telo len zaťažujú. Ide hlavne o rôzne druhy konzervačných látok, farbív a aditív. Tieto látky organizmus zaťažujú a tým znižujú jeho imunitu. Filtrácia je zatiaľ jediný známy a vo svete najviac rozšírený spôsob ako do organizmu bezpečne dostať čistú pitnú vodu. Vo vyspelých krajinách viac ako 60% obyvateľstva využíva na filtrovanie niektoré z filtračných zariadení.