Nákupný košík je prázdny.

S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

 

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti. Podľa legislatívy sú vodárenské spoločnosti zodpovedné za zdravotnú nezávadnosť pitnej vody. Objektívne nie je možné zabezpečiť 100% nezávadnosť z viacerých dôvodov. Ďalej voda môže byť kontaminovaná cestou k nám kde sa v priemere 20% vody stráca v potrubiach. Tou istou cestou sa do nej môžu dostať nežiaduce látky zo zastaraných potrubí. Tieto látky pri styku s pitnou vodou, v ktorej je aj chlór z vodární pre dezinfekciu pitnej vody, vytvárajú ďalšie nežiaduce zlúčeniny, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nebezpečné pre človeka.

 

V posledných rokoch sú na našom trhu v ponuke rozličné druhy filtračných zariadení na úpravu pitnej vody priamo v domácnostiach. Ide o zariadenia, ktoré sa môžu využívať ako konečný stupeň úpravy vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

Laická verejnosť často podľahne ponuke na kúpu týchto "domácich filtračných zariadení" aj vďaka zavádzajúcej reklame, kde najmä tzv. podomoví predajcovia predvádzajú potenciálnym zákazníkom pokusy s vodou pomocou rôznych procesov ako je elektrolýza, magnetická úprava, reverzná osmóza a iné. Viac o reverznej osmóze a jej účinkoch na ľudské zdravie, nájdete na stránkach zdravie.sk.

 

Dlhodobo najúčinnejší spôsob úpravy vody, ktorý je využívaný po celom svete v rôznych odvetviach, je pomocou mechanických filtrov.

 

Chcete vedieť o vode viac? Prečítajte si naše články

Najpodstatnejšie o vode

Až vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu.
Viete, aká je ta vaša?

Voda a HoReCa

Gastro či domácnosť, takmer všade sa s vodou vyskytuje ten istý problém.
Máme aj riešenie.